Ny mätteknik kan spara massabruk miljoner

0
316

Ny forskning vid Karlstads Universitet visar att massabruk kan spara miljoner genom att använda en ny mätteknik. Denna nya teknik möjliggör styrning i massatillverkning, vilket minskar efterfrågan av kemikalier, vatten och energi. Detta kan ge positiva miljöeffekter samt förbättrad massakvalitet och ökad produktion.