Forskarna identifiera enzym som ansvarar för att hjälpa cancer tumörer sprids

0
28

Forskare vid University of Missouri har unraveled hur en cancer-kritiska enzym som är placerad på cellernas yta. Det enzym som gör att tumörcellerna till tunneln genom kollagen, vilket skapar en bekväm väg för tumörer att sprida cancer i hela kroppen. Detta genombrott är ett viktigt steg mot att utveckla läkemedel som kan förebygga och behandla spridning av cancer i kroppen.