Student ingeniører en interaksjon mellom to qubits ved hjelp av fotoner

0
27

I den verden av quantum computing, samhandling er alt.