Student ingeniører en interaksjon mellom to qubits ved hjelp av fotoner

0
17

I den verden av quantum computing, samhandling er alt.