Løse komplekse problemer på speed of light

0
17

Mange av de mest utfordrende optimalisering problemer som oppstod i ulike disipliner of science og engineering, fra biology and drug discovery til ruting og planlegging kan bli redusert til NP-komplette problemer. Intuitivt sett, NP-komplette problemer er “vanskelig å løse” fordi antall operasjoner som må utføres for å finne den løsningen vokser eksponentielt med problemet størrelse. Den allestedsnærvær av NP-komplette problemer har ført til utvikling av dedikert maskinvare (for eksempel optisk avspenning og quantum annealing maskiner som “D-Bølge”) og spesielle algoritmer (heuristiske algoritmer som simulerte annealing).