Detektiv arbeid i celle: en gruppe Forskere oppdager en ny RNA-endring av enzymet

0
8

Forskere ledet av Javier Martinez fra Max Perutz Labs, et joint venture av det Medisinske Universitet i Wien og Universitetet i Wien, har identifisert en unik kjemisk reaksjon på slutten av RNA-molekyler for første gang i humane celler. Denne reaksjonen var tidligere bare registrert i bakterier og virus. Spore kilden blant tusenvis av proteiner, oppdaget de at en uventet skyldige, et enzym som kalles ANGEL2, utfører denne reaksjonen. ANGEL2 kan spille en viktig rolle i regulering av responsen på cellulære stress, og muligens i patogenesen av nevrodegenerativ og metabolske sykdommer. Studien er publisert i Science.