OECD-landenes politikere følger hverandre

0
19

De mer demokratiske et land er, jo større er sannsynligheten for at byens politikere bestemme på samme måte som i nabolandene, uten videre analyse. Dette er ifølge en forskning gruppe som har studert den politiske beslutningsprosessen i begynnelsen av Corona-krisen.